Untitled Document
Pyay Catholic Dioces
Untitled Document

St. Joseph သက္ႀကီးရဟန္းေတာ္မ်ား ရိပ္သာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား 

St. Joseph သက္ႀကီးရဟန္းေတာ္မ်ား ရိပ္သာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကိုဒီဇင္ဘာလ ၁၆.၁၂.၂၀၁၈(တနဂၤေႏြေန႔)ညေန ၄နါရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွစိန္ဂ်ိဳးဇက္ဆင္းတုေတာ္ အားေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္အားေကာင္းႀကီးေပးကာ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၄ပါးBro. ၂ပါး  Sr.အပါး၂၀ခန္႔ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား ၃၅၀ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ဆရာေတာ္ျကီးမွ အလွဴ႐ွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာမ်ားခ်ီးျမင့္ခဲ့ၿပီး ဖြင္းပြဲသိုတက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား နတ္သုဒၶါျဖင့္ဧည့္ခံေကြၽးေမြးကာ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားအားအဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။